เวปไซต์นี้เป็น Platform ในการให้บริการเกี่ยวกับ "บริการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" โดยนอกจากจะนำเสนอความรู้ความเข้าใจสำหรับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ยังนำเสนอบริการ ได้แก่


บริการด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Audits Services : PDPA Services)

บริการด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(Personal Data Protection Audits Services : PDPA Services)

  • ให้คำปรึกษาด้านความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับองค์กร
  • Review การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่
  • บรรยาย ให้ความรู้ความเข้าใจกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย
  • บริการจัดโครงสร้างเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร

Read More

ติดต่อเรา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : บริษัท กฎหมายและธุรกิจอินเตอร์คอนซัลเตนท์ จำกัด

โทร : 02-185-1895 (คุณพีรเดช)

E-mail : pdpa@interco.co.th